Skip to main content

Full text of "Openbaar exploot"

See other formatsOfficiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Nr. 11491 

2 maart 
2016 


Openbaar exploot 


Bij exploot d.d. 22 februari 2016 van gerechtsdeurwaarder Pieter Frans van den Berg, is op verzoek van 
Gemeente Breda, betekend aan: Pieter Caspar Adrianus Janvier h.o.d.n. E.M.K. Kermis Organisatie, 
geboren d.d. 11 augustus 1971, thans zonder bekende woon- en verblijfplaats in Nederland en daarbuiten, 
een vonnis tussen partijen gewezen en uitgesproken door de kantonrechter van de Rechtbank Zeeland 
- West-brabant, locatie Breda van 27 januari 2016, waarbij genoemde is veroordeeld tot betaling van 
de in voormelde vonnis genoemd bedrag over te gaan. Een afschrift van dit exploot kan worden verkre¬ 
gen ten kantore van: 

Rosmalen Gerechtsdeurwaarders 
Stadionstraat 26-28 
4815 NG Breda 
tel: 076-5223750 

e-mail: incasso@rosmalendeurw.nl 
kenmerk: 21511009 


1 


Staatscourant 2016 nr. 11491 2 maart 2016